Nghe công nghệ 4.04

Bạn luôn có thể nghe và đọc trực tiếp trên website.

Bạn cũng có thể theo dõi Podcast này bằng các chương trình nghe Podcast sau đây:

Các chương trình nghe podcast thông dụng. Spotify Icon lấy từ flaticon.com

Google Play Google Podcasts hay Google Play
Apple Podcasts Apple Podcasts
Spotify Spotify
Pocket Casts Pocket Casts

Nếu bạn muốn dùng chương trình nghe Podcast khác hay dùng các chương trình phần mềm tự do nguồn mở, địa chỉ “feed” của chúng tôi là feed.xml. Chúng tôi cũng phát hành một bản định dạng OGG song song với định dạng MP3, bạn chỉ cần thay .mp3 bằng .ogg là được.

Nếu bạn không phải là người thường nghe Podcast, chúng tôi nghĩ chương trình Pocket Casts là một chương trình tốt và có thể chạy được trên cả iPhone và Android. Bạn có thể download chương trình này miễn phí tại PocketCasts.com.

làm sao để nghe - Công nghệ 404