Xin chào!

September 30, 2019

Xin chào mừng bạn đến với podcast công nghệ 4.04.

if (((err = SSLFreeBuffer(&hashCtx)) != 0)
  printf("hello world!");
  goto fail;

Đoạn mã goto fail này sẽ không chạy ở trong câu lệnh if mà luôn chạy.

Bạn có thể theo dõi podcast trên trang web 404podcast.org hoặc các chương trình nghe Podcast thông thường. Xin hãy làm theo chỉ dẫn.

Xin chào! - September 30, 2019 - Công nghệ 404