Dương Ngọc Thái vnhacker, là kỹ sư An toàn thông tin. Trương Nguyễn Hữu Huân wasabi, là một kỹ sư phần mềm nhúng. Chúng tôi đều sinh ra lớn lên ở Việt Nam, hiện tại đang cư trú tại California và làm việc tại Google và Tesla.

Chúng tôi muốn tạo ra một nơi để gặp gỡ, bình luận những thông tin về khoa học, công nghệ, kỹ thuật mà bạn có thể nghe khi làm việc nhà, lái xe hay ngồi uống cafe buổi sáng.

Nếu bạn hay ai đó đang làm và có những câu chuyện muốn chia sẻ, chúng tôi rất muốn lắng nghe. Hãy đừng ngại email cho chúng tôi tại địa chỉ hello amóc 404podcast.org. Chúng tôi cũng rất muốn lắng nghe những ý kiến đóng góp của bạn cho podcast, hay những lỗi kỹ thuật mà chúng tôi gặp phải. Xin bạn liên hệ cùng địa chỉ trên khi có ý kiến muốn đóng góp.

Lời cảm ơn

giới thiệu - Công nghệ 404